ChildFriend!

Vi stödjer http://childfriend.com


Besök gärna childfriends hemsida. Childfriend är en seriös förening belägen i Thailand och de har 90-konto. De hjälper många barn/ungdomar till ett värdigt liv. http://www.childfriend.se

ChildFriend

Sommaren 2009 kom det en ny liten flicka till BCM. Hon var bara två år och mådde inte alls bra. Hennes unga mor och far kom som flyktingar från Burma. Strax därefter föddes lilla May på sjukhuset i ChiangRai.

Livet för flyktingar är svårt. Pappan fick så småningom ett arbete, men mamman var olycklig. Hon rymde iväg med en annan man och övergav sin lilla flicka. Pappan tog med henne till byggarbetsplatsen som var hans arbete. Där for flickan illa och pappans chef kom med flickan till BCM och vädjade om hjälp.

May bor sedan dess hos de stora flickorna på BCM. På dagarna går hon på ett bra dagis i byn. Hon har anpassat sig väl nu. Hon får väldigt mycket kärlek och omsorg av sina stora ”syskon”, som älskar henne. Pappan har det svårt och har hälsat på May en enda gång sedan sommaren. Mamman sitter sedan en tid tillbaka i fängelse, då hon inte skött pappersexercisen som flykting. En osäker framtid, men flickan är trygg på BCM.
http://www.ChildFriend.se

ChildFriend

BaanChivitMai betyder “hem för nytt liv” och är en fristående lokal hjälpverksamhet i Thailand som har räddat flera hundra barn och ungdomar undan prostitution och knarkhandel.

Verksamheten startades 1989 i Bangkok men bedrivs sedan början av 1993 i Chiang Rai, längst upp i norra Thailand. Genom BaanChivitMai får utsatta barn och ungdomar någonstans att bo och möjligheten till skolgång. 

Det övergripande ansvaret för verksamheten vilar på en lokal stiftelse, BaanChivitMai Foundation. Stiftelsen är registrerad i ChiangRai och har en styrelse bestående av skandinaver och nationella.

Arbetet inom BaanChivitMai vilar på FN’s barnkonvention och en kristen grundsyn, vilket genomsyrar stiftelsens verksamheter. Att återupprätta människovärdet för barn och andra utsatta grupper är en grundsten i verksamheten.